Úřední deska r. 2019 obce Litovany

Attachments:
Download this file (ESKO-T pozvanka Den s odpady.pdf)ESKO-T pozvánka na den s odpady[vyvěšeno dne: 23.5.2019]665 kB
Download this file (Finanční úřad - informační leták .pdf)Finanční úřad - informační leták 2[vyvěšeno dne: 25.4.2019]496 kB
Download this file (Finanční úřad - informační leták.pdf)Finanční úřad - informační leták 1[vyvěšeno dne: 25.4.2019]497 kB
Download this file (Finanční úřad - veřejná vyhláška.pdf)Finanční úřad - veřejná vyhláška[vyvěšeno dne: 25.4.2019]65 kB
Download this file (Lesy ČR - vyjádření.pdf)Lesy ČR - vyjádření.pdf[vyvěšeno dne: 21.3.2019]560 kB
Download this file (Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy.pdf)Městský úřad Třebíč - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy.pdf[vyvěšeno dne: 16.1.2019]1448 kB
Download this file (Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2019.pdf)Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2019[vyvěšeno dne: 28.3.2019]437 kB
Download this file (Návrh Závěrečného účtu VOK  2018.pdf)Návrh Závěrečného účtu VOK 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]478 kB
Download this file (Obecní úřad Litovany oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro Volby do Evro)Obecní úřad Litovany oznámení o počtu a sídle volebního okrsku [vyvěšeno dne: 9.4.2019]100 kB
Download this file (Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí.pdf)Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí[vyvěšeno dne: 21.3.2019]198 kB
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí,.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí[vyvěšeno dne: 11.3.2019]776 kB
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí[vyvěšeno dne: 29.7.2019]806 kB
Download this file (oznámení.doc)Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu [vyvěšeno dne: 9.5.2019]886 kB
Download this file (Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2018.pdf)Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]513 kB
Download this file (Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č 5_2019  .pdf)Pozvánka na zasedání kraje č. 05/2019[vyvěšeno dne: 5.9.2019]108 kB
Download this file (Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE konanou 12.4.20)Pozvánka na 38. Valnou hromadu svazku obcí VAK konanou 12.4.2019[vyvěšeno dne: 28.3.2019]744 kB
Download this file (pozvánka na PROJEDNÁNÍ .pdf)Pozvánka - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ[vyvěšeno dne: 20.3.2019]572 kB
Download this file (Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření VOK.pdf)Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření VOK[vyvěšeno dne: 28.3.2019]3924 kB
Download this file (priloha_664111214_3_18918_2019-MZE-16212.pdf)Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy[vyvěšeno dne: 11.4.2019]209 kB
Download this file (priloha_699953155_1_01_Oznámení_veř_projednání_A4ZÚR.pdf)Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č4 ZÚR KrV[vyvěšeno dne: 15.8.2019]840 kB
Download this file (revize katastru nemovitostí informační leták.pdf)Revize katastru nemovitostí informační leták[vyvěšeno dne: 21.3.2019]1216 kB
Download this file (Střednědobý výhled rozpočtu VOK.pdf)Střednědobý výhled rozpočtu VOK[vyvěšeno dne: 28.3.2019]860 kB
Download this file (Územní studie krajiny představení návrhové části - obce.pdf)Územní studie krajiny představení návrhové části - obce[vyvěšeno dne: 20.3.2019 ]470 kB
Download this file (Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf)Veřejná vyhláška opatření obecné povahy[vyvěšeno dne: 5.9.2019]194 kB
Download this file (Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV.pd)Veřejné projednání: oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV[vyvěšeno dne: 15.8.2019]458 kB
Download this file (Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví.pdf)Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví [vyvěšeno dne: 16.5.2019]99 kB
Download this file (ZK-03-2019-01_pozvanka_obce.pdf)Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje[vyvěšeno dne: 9.5.2019]109 kB
Download this file (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VOK za rok 2018.pdf)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VOK za rok 2018[vyvěšeno dne: 28.3.2019]3270 kB

Úřední deska r. 2018 obce Litovany 

Attachments:
Download this file (607155946_1_k.u._Litovany.pdf)Oznámení o zamýšleném převodu[vyvěšeno: 19.9.2018]651 kB
Download this file (607813227_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]231 kB
Download this file (607813507_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]233 kB
Download this file (607813792_0_2.pdf)Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby[vyvěšeno dne: 20.9.2018]236 kB
Download this file (Advent Litovany 2018.pdf)Advent Litovany 2018.pdf[vyvěšeno dne: 20.11.2018]209 kB
Download this file (Microsoft Word - Metodicka informace pro SSL2 2018.pdf)Dočasné povolení použité přípravků na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active[vyvěšeno dne: 20.9.2018]74 kB
Download this file (Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2018.pdf)Nedostatečně identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2018[vyvěšeno: 6.9.2018]23 kB
Download this file (Oznámení EON_přerušení dodávek el.energie 09.08.2018.pdf)Oznámení EON_přerušení dodávek el.energie 09.08.2018[vyvěšeno: 26.7.2018]36 kB
Download this file (Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Litovany_5. a 6.10.2)Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Litovany 5.,6.10.18[vyvěšeno: 16.8.2018]202 kB
Download this file (Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú.Litovany.pdf)Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú.Litovany[vyvěšeno: 22.10.2018]965 kB
Download this file (Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro KÚ Litovany.pdf)Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ pro KÚ Litovany[vyvěšeno: 16.8.2018; sejmuto: 27.9.2018]1000 kB
Download this file (Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek.pdf)Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek[vyvěšeno: 14. 6. 2018]673 kB
Download this file (Oznámení_dílčí územní studie.pdf)Oznámení_dílčí část územní studie krajiny správního obvodu Třebíč[vyvěšeno: 7.3.2018; sejmuto:]794 kB
Download this file (Oznámení_Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní li)Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listin[vyvěšeno: 11.7.2018]423 kB
Download this file (Pozvánka 1.2018.pdf)Pozvánka na první zasedání zastupitelstva, konané dne 8. 3. 2018[ ]281 kB
Download this file (Pozvánka na ustavující schůzi.pdf)Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva, konané dne 25.10.2018[vyvěšeno: 16.10.2018]463 kB
Download this file (Pozvánka na VP Dukovany.pdf)Pozvánka na VP Dukovany[vyvěšeno: 15.6.2018]6408 kB
Download this file (Revize katastru nemovitotí.pdf)Oznámení_revize katastru nemovitostí[vyvěšeno: 1.3.2018; sejmuto:]494 kB
Download this file (vyhlaska-oznameni-zverejneni-navrhu-aktualizace-4.pdf)Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina[vyvěšeno 28.6.2018]718 kB
Download this file (Výpověď nájmu z pozemků_29.8.2018.pdf)Výpověď nájmu z pozemků[vyvěšeno: 29.8.2018]328 kB

Fotogalerie

dsc_5904.jpg

Předpověď počasí