OBEC LITOVANY

Úřední deska

 

ROK 2024

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Pozvánka na Den dětí 29.05.2024
Veřejná vyhláška - Veřejné projednávání a doručení návrhu Aktualizace č.10 Zásad územ. rozvoje Kraje Vysočina 29.05.2024
Veřejná vyhláška - Veřejné projednávání návrhu Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 15.05.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 26.04.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 12.04.2024
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích 03.04.2024
Poplatky za TKO, psa a stočné pro rok 2024 28.02.2024
Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů - leták 21.02.2024
Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky 10.02.2024
Ptačí chřipka - leták s informacemi pro chovatele 10.02.2024
Vyhláška o přechodné úpravě provozu na silnicích II. a II. třídy a místních komunikacích 24.01.2024

 

 

ROK 2023

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Otevření nového ročníku rybářského kroužku pro děti a mládež 29.11.2023
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu 16.11.2023
Podvodné SMS - leták 16.11.2023
Oznámení EG.D, a.s. - ořez dřevin 08.11.2023
Oznámení EG.D, a.s. - ořez dřevin - příloha 08.11.2023
Přechodná úprava provozu v obci Litovany 08.11.2023
Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví 06.09.2023
Uzavírka silnic č. III/4007 a III/15243 v průtahu obcí Radkovice u Hrotovic 09.08.2023
Výzva vlastníkům lesa - těžba dosud stojících kůrovcových souší 02.08.2023
Upozornění a výzva vodoprávního úřadu 21.07.2023
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu silnice II/152, II/399, III/15234, III/15239 a III/4007 19.07.2023
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 26.04.2023
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 12.04.2023
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Litovany 29.03.2023
Prodej štípaného palivového dřeva 16.01.2023
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 06.01.2023

 

 

ROK 2022

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Turnaj v pingpongu 09.12.2022
Pozvánka do Rybářského kroužku 07.12.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 07/2022 07.12.2022
Vánoční tvoření v Dukovanech - pozvánka na akci 07.12.2022
Rozsvícení vánočního stromu 21.11.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Povinnosti vlastníků lesa 10.11.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 05/2022 08.09.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Povinnosti vlastníků lesa 08.09.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 04/2022 09.06.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 03/2022 05.05.2022
Svazek obcí pro komunální služby - Oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu a dalších dokumentů 21.04.2022
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 21.04.2022
Vodovody a kanalizace - Pozvánka na 41.Valnou hromadu 06.04.2022
Vodovody a kanalizace - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 06.04.2022
Vodovody a kanalizace - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 + Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření 06.04.2022
Vodovody a kanalizace - Plnění rozpočtu za rok 2021 06.04.2022
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 24.03.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy/Přechodná úprava provozu v obci Radkovice u Hrotovic 21.03.2022
Sazebník úhrad za poskytování informací 02.01.2022
Poplatky za svoz TKO a poplatky za psi pro rok 2022 24.02.2022
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy - Národní plán povodní Labe, Dunaje a Odry 30.01.2022
Opatření obecné povahy - Národní plán povodní Labe 30.01.2022

 

 

ROK 2021

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2021 02.12.2021
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 Územního plánu Litovany 10.08.2021
Veřejná vyhláška - Územní rohodnutí 01.07.2021
Vodovody a kanalizace - Rozpočet pro rok 2021 07.06.2021
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodní Dunaje 02.06.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 02.06.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení 26.05.2021
Vodovody a kanalizace - Návrh rozpočtu na rok 2021 13.05.2021
Vodovody a kanalizace - Pozvánka na 40. valnou hromadu 13.05.2021
Vodovody a kanalizace - Plnění rozpočtu za rok 2020 13.05.2021
Vodovody a kanalizace - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 13.05.2021
Vodovody a kanalizace - Příloha ke zprávě vysledku hospodaření spolku za rok 2020 13.05.2021
Vodovody a kanalizace - Střednědobý výhled rozpočtu spolku pro roky 2022 - 2026 13.05.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Litovany 28.04.2021
Informace k poplatkům za svoz odpadu, psy a stočné 22.04.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 22.04.2021
Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví 19.04.2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu 1.3.2021 - Otázky a odpovědi 01.03.2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu 1.3.2021 - Potvrzení zaměstnavatele pro více cest do práce 01.03.2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu 1.3.2021 - Formulář pro cesty mimo práci 01.03.2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu 1.3.2021 - Čestné prohlášení 01.03.2021
Oznámení - poplatky za odpady a stočné se budou vybírat od 11.3.2021 18.02.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy / Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy... 28.01.2021

 

 

ROK 2020

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Rozsvícení vánočního stromu 20.11.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 29.10.2020
Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 Územního plánu Litovany 08.10.2020
Přerušení dodávky elektrické energie dne 17.9.2020 10.09.2010
Oznámení schválení roxzpočtu Vodovody a Kanalizace Třebíč na aktuální rok 09.07.2020
Návrh pronájmu části pozemku č. 94/3 01.07.2020
Leták - Dětské rybářské závody 11.06.2020
Veřejná vyhláška - Změna termínu konání 4. projednání návrhu č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 24.04.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 1.4.2020 02.04.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.3.2020 24.03.2020
Leták - Koronavirus, obecné pokyny 24.03.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků 24.03.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti v době nouzového stavu 22.03.2020
Informace k poplatkům za svoz odpadu, psy a stočné v době nouzového stavu 12.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 12.03.2020
Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem 12.03.2020
Obecně závazná vyhláška č.5 - Zrušení neplatných obecně závazných vyhlášek 27.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.4 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 27.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.3 - Poplatek ze psů 27.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.2 - Stanovení systému shromažďování, třídění a likvidaci odpadů 27.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.1 - Poplatky za komunální odpad 27.02.2020
Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020 13.02.2020

 

 

ROK 2019

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Obecně závazná vyhláška 05 - Poplatek z pobytu 14.12.2019
Záměr obce prodat věci v jejím majetku 04.12.2019
Záměr obce prodat části pozemku v jejím vlastnictví 21.12.2019
Litovanský Advent 2019 14.11.2019
Záměr obce prodat části pozemků v jejím vlastnictví 07.11.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 05.09.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 05.09.2019
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 15.08.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 15.08.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 29.07.2019
Pozvánka na akci Den s odpady 23.05.2019
Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví 16.05.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 09.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu 09.05.2019
Veřejná vyhláška - Zpřístupnění přepisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2019 na FÚ 25.04.2019
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 25.04.2019
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 25.04.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 11.04.2019
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku Litovany pro volby do Evropského Parlamentu 09.04.2019
Příloha ke Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018 - Vodovody a kanalizace Třebíč 28.03.2019
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 - Vodovody a kanalizace Třebíč 28.03.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - Vodovody a kanalizace Třebíč 28.03.2019
Pozvánka na Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč 28.03.2019
Plnění rozpočtu Vodovody a kanalizace Třebíč za rok 2018 28.03.2019
Návrh rozpočtu Vodovody a kanalizace Třebíč pro rok 2019 28.03.2019
Návrh závěrečného účtu Vodovody a kanalizace Třebíč za rok 2018 28.03.2019
Vyjádření Lesy ČR ohledně kůrovcové kalamity 21.03.2019
Informační leták - Revize katastru nemovitostí 21.03.2019
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 21.03.2019
Oznámení 2. dílčí části územní studie krajiny - návrh a termín konání prezentací 20.03.2019
Pozvánka na prezentaci územní studie krajiny SO ORP Třebíč 20.03.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 11.03.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16.01.2019

 

 

ROK 2018

 

DOKUMENT vyvěšeno dne:
Advent Litovany 2018 20.11.2018
Návrh střednědobého výhledu hospodaření na roky 2019 - 2023 15.11.2018
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ k.ú.Litovany 22.10.2018
Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby 3 20.09.2018
Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby 2 20.09.2018
Usnesení o nařízení dobrovolné dražební elektronické dražby 1 20.09.2018
Metodické informace o použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active 20.09.2018
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Litovany 09.09.2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků k 1.8.2018 06.09.2018
Výpověď z nájmů pozemků k 29.8.2018 29.08.2018
Oznámení návrhu změn mapy BPEJ k.ú.Litovany 16.08.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Litovany 5. - 6. 10.2018 16.08.2018
Přerušení dodávek el. energie dne 9.8.2018 26.07.2018
Oznámení potřebného počtu podpisů petice k podpoře kandidátní listiny 11.07.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 28.06.2018
Pozvánka na veřejné projednání záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" 15.06.2018
Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 14.06.2018
Zápis do 1.ročníku ZŠ Myslibořice 15.03.2018
Záměr prodej pozemku 15.03.2018
Oznámení prezentace Územní studie krajiny 07.03.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 01.03.2018