OBEC LITOVANY

Povinné údaje

 

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název: Obecní úřad Litovany

 

důvod a způsob založení

zákon 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

Organizační strukutura:

 

kontaktní spojení/adresa:

Obecní úřad Litovany

Litovany 57

675 57 Rouchovany

 

adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 

Obecní úřad Litovany

Litovany 57

675 57 Rouchovany

 

úřední hodiny:


středa 17:00 - 19:00

 

telefonní čísla:


GSM starosta: 724 225 693

 

účetní: Lenka Dufková
GSM: 602 718 695

 

adresa internetové stránky:


www.litovany.cz

 

adresa e-podatelny:


obec@litovany.cz

 

ID datové schránky :


8mca5vi

 

Případné platby lze poukázat:

 

č.ú.: 1524663379,

kód banky: 0800

 

IČ 378119

 

Dokumenty:

 

- seznamy hlavních dokumentů

- rozpočet

- žádosti o informace

- příjem žádostí a dalších podání

- opravné prostředky

- formuláře

- popisy postupů

- návody pro řešení životních situací

- předpisy

-- nejdůležitější používané předpisy

-- vydané právní předpisy

- úhrady za poskytování informací

--> sazebník úhrad za posyktování informací

--> usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

- licenční smlouvy

--> vzory licenčních smluv

--> výhradní licence

- výročí zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.